Välkommen till Rydebäck och samfälligheten Rydebäck III – Fröholmen!

Som Ni säkert fått information om via säljaren av Er fastighet ingår Er fastighet i en samfällighet
som har namnet Rydebäck III – Fröholmen. Samfälligheten har som uppgift att förvalta område vad
avser gemensamma ytor såsom parkeringar, gångstigar, lekplatser, grönområden mm. Detta görs
med målsättningen att hålla förvaltningskostnaderna låga.

Ny skylt

På vänster sida vid infarten till Tjärögatan har vi satt upp en skylt där vi välkommnar besökande till området och tydliggör våra regler kring körning på gång- och cykelbana inom området (endast vid i- och urlastning).

 Skylt up close  skylt distance

De skyldigheter Ni har som medlemmar i samfälligheten är att betala in samfällighetens årliga avgift
samt att delta vid de två obligatoriska städtillfällena (en på våren och en på hösten).

De rättigheter Ni har som medlemmar är att i demokratisk ordning påverka verksamheten genom
synpunkter och förslag till styrelsen eller föreningsstämman. Mer utförlig information om samfällighetens
verksamhet, städdagar, området mm, kan Ni läsa om här på hemsidan.

Önskar Ni mer information om Rydebäck återfinns detta bl a på Rydebäcks Startsida till Internet -
www.portaler.nu/rydeback .

Vi i styrelsen hoppas att Ni kommer att trivas i Rydebäck!
Välkomna att höra av Er med frågor, förslag eller synpunkter till oss i styrelsen.

 

Last Updated on Sunday, 28 August 2016 15:05

Årsmötet 2018

Årsmötet 2018 kommer hållas 10 april kl 18.30 på Träffpunkten i Rydebäcks centrum. Förutom normal agenda kommer styrelsen presentera det undersökande arbetet som gjorts avseende laddstolpar för el-bilar på föreningens parkeringar.

Inga städdagar 2017&2018

Stämman 2017 beslutade att Green Landscaping sköter häckklippning, kantrensning och ogränsrensning under 2017 & 2018. Under hosten (troligen oktober) kommer tre containrar att ställas upp för medlemmarnas
trädgårdsavfall.

 
Joomla templates by Joomlashine