Välkommen till Rydebäck och samfälligheten Rydebäck III – Fröholmen!

Som Ni säkert fått information om via säljaren av Er fastighet ingår Er fastighet i en samfällighet
som har namnet Rydebäck III – Fröholmen. Samfälligheten har som uppgift att förvalta område vad
avser gemensamma ytor såsom parkeringar, gångstigar, lekplatser, grönområden mm. Detta görs
med målsättningen att hålla förvaltningskostnaderna låga.

De skyldigheter Ni har som medlemmar i samfälligheten är att betala in samfällighetens årliga avgift
samt att delta vid de två obligatoriska städtillfällena (en på våren och en på hösten).

De rättigheter Ni har som medlemmar är att i demokratisk ordning påverka verksamheten genom
synpunkter och förslag till styrelsen eller föreningsstämman. Mer utförlig information om samfällighetens
verksamhet, städdagar, området mm, kan Ni läsa om här på hemsidan.

Önskar Ni mer information om Rydebäck återfinns detta bl a på Rydebäcks Startsida till Internet -
www.portaler.nu/rydeback .

Vi i styrelsen hoppas att Ni kommer att trivas i Rydebäck!
Välkomna att höra av Er med frågor, förslag eller synpunkter till oss i styrelsen.

 Styrensen 2018 text

Henrik Bernquist Ledmot saknas på bilden.

Last Updated on Tuesday, 29 May 2018 20:21

Årsmöte 2019

Årsstämman komer att hållas måndagen den 29 april kl 18.30 på Träffpunkten i Rydebäcks centrum.

Mer information om hur anmälan sker kommer i er brevlåda några veckor innan.

 
Joomla templates by Joomlashine