Årsavgift

Vi alla betalar en årsavgift till samfälligheten och varför gör vi det? Till vad går de pengarna?

Förutom de grönytor som vi själva städar under städdagarna, finns växtlighet som vi betalar för att få hjälp med. Det gäller omplantering eller kanske nyplantering av buskar och träd, träd- och gräsklippning. På vintern blir det, i alla fall vissa år, snö som behöver skottas bort, gångar behöver sandas. Med några års mellanrum byter vi sanden på våra lekplatser. Ibland behöver kanske något redskap på en lekplats renoveras. Andra gemensamma byggnader såsom carportar behöver renoveras; målas, plank bytas ut. Brunnarna behöver slamsugas... Pengarna är till för att hålla vår omgivning trevlig! En del pengar sparas i en fond för framtida renoveringar. Om ett antal år behöver till exempel asfalten i området läggas om.

Årsavgiften för samfälligheten är olika beroende på om respektive hushåll har eget garage eller är en del av en carportlänga. För de som har carport blir årsavgiften något högre. Detta beror helt enkelt på att carportytorna bekostas av samfälligheten vid renovering. Årsavgiften är uppdelad i en del för GA1 och en del för GA2.

De ytor som hör till de carportar som de flesta i samfälligheten har kallas GA1 (GemensamhetsAnläggning), och endast de med carport skall betala årsavgift för denna del. De ytor som alla 156 hushåll i vår samfällighet har en del i (men som inte är carportrelaterade) och ska betala årsavgift för kallas GA2.

För de hushåll med carport skall således en årsavgift betalas för både GA1 och GA2, medan de med egen parkering bara skall betala för GA2.

  • Vid årsstämman 2017 beslutades (enligt föreslagen budget 2017) att årsavgifter höjs baserat på underhållsplan och fastställdes till för GA 1: 1551 kr och för GA 2: 3029 kr. Totalsumman för GA1 blir 4580 kr

Last Updated on Sunday, 30 April 2017 11:42

Årsmöte 2019

Årsstämman komer att hållas måndagen den 29 april kl 18.30 på Träffpunkten i Rydebäcks centrum.

Mer information om hur anmälan sker kommer i er brevlåda några veckor innan.

 
Joomla templates by Joomlashine