Inga städdagar 2017 & 2018

Vid årsstämman 2017 togs besluta att övergå från städdagar som utförs av alla oss medlemmar i samfälligheten till att köpa in tjänsten. Tjänsten kommer 2017 och 2018 att köpas in av Green Landscaping och omfattar:

  • Häckklippning, 2 gång/år på hösten
  • Kantskärning, 2 gång/år
  • Trim av ogräs i kantzon, 2 gånger/år
  • Lekplatser och plattrensning, 2 gånger/år

Som en tjänst för er medlemmar kommer samfälligheten även i fortsättningen att hyra containrar för trädgårdsavfall på hösten. Containrar kommer att stå över två helger men det kommer inte att hyras in verktyg som vi tidigare gjort. 

Tjänsten kommer fortlöpande utvärderas av styrelsen för eventuell justering av omfattningen. Kom därför in med information om där ni inte tycker det fungerar via vår kontaktsida. De häckar/buskage som omfattas är de som ligger i samband med parkeringar på Tjärögatan och invid allmänning eller mot gatan på Vindögatan.

Häckar som står direkt intill fastigheter, t.ex. vid gångbanor mellan hus eller mellan hus och gång/cykelbana kommer inte att klippas av Green Landscaping. I den ursprungliga upphandlingen valde vi att inte ta med dem eftersom var och en vill ha sin höjd och utseende och vi upphandlingsmässigt skulle vara tvungna att standardisera en höjd och utseende. Även vid en standardiserad höjd och useende skulle kostnaden öka markant om de skulle omfattas. Nedan en bild över omfattningen av Green Landscapings uppdrag.

 Klicka i bilden för en att öppna kartan som pdf.

Last Updated on Monday, 02 October 2017 18:30

Årsmöte 2019

Årsstämman komer att hållas måndagen den 29 april kl 18.30 på Träffpunkten i Rydebäcks centrum.

Mer information om hur anmälan sker kommer i er brevlåda några veckor innan.

 
Joomla templates by Joomlashine